Pääseura


Oriveden ponnistus noudattaa SUL:n antamia koronaohjeistuksia LINKKI

Oriveden Ponnistus ry on 17.8.1908 perustettu yleisseura. Sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Näin se kerrottiin seuran säännöissä jo perustamisvaiheessa v. 1908. Sama pätee tänäänkin. Tavoitteemme on liikuttaa mahdollisimman suurta joukkoa eriasteisilla menestystasoilla pikkujunnuista aina elämän ehtooseen asti.

OrPossa harrastetaan urheilua jaostomuodossa viidessä lajissa. Ne ovat hiihto, lentopallo, suunnistus, yleisurheilu ja voimistelu. Lisäksi lentopallosta omaksi jaostokseen on irroitettu naisten lentopallon Mestaruusliigajoukkue, jota pyörittää liigajaosto.

TIETOSUOJASELOSTE

Oriveden Ponnistus pääseura ja sen alaiset urheilujaostot (jäljempänä Orpo)

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Oriveden Ponnistus ry, Yhteystiedot yhdistysrekisterissä mainitut.

2. Rekisteröidyt henkilöt

Orpon pääseuran ja sen jaostojen toimintaan liittyvien henkilöiden ja urheilijoiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Tarkoituksena on henkilötietojen hallinta jäsenyyden aikana, ja käsittely perustuu suomen lakiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröitäviä tietoja ovat Orpon jäsenyyteen liittyvät:

* Etu- ja sukunimi

* Postiosoite

* Sähköpostiosoite

* Puhelinnumero

5. Tietolähde

Tietoja kerätään vain jäseneltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Käsiteltävät tiedot on suojattu ja tallennettu Orpon rekisteriin. Pääsy tietoihin on vain luvallisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä seuran toimintaan. Tietoja ei luovuteta yhdistystoiminnan ulkopuolisille. Tietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Orpon jäsen tai kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta oikeutetun edun perusteella, mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Tietoja voidaan säilyttää myös kauemmin, jos lainsäädäntö edellyttää pidempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa tarkistaa henkilötietojensa käsittely, vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja täydentämistä, vaatia tietojensa poistamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Orpo voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Orpon jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli katsoo, että hänen tietoja ei ole käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset ja yhteydenotot kirjallisesti Orpon johtokunnalle. Kyselyitä voi esittää myös henkilökohtaisesti johtokunnan jäsenille.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Selostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Uusin on laadittu 15.6.2018

Seuramme arvot

Yhteisöllisyys

Oriveden seutu on kotiseutumme ja olemme ylpeitä siitä. Haluamme näyttää, että luonnon ympäröimän maalaispaikkakunnan väki saa aikaan korkeatasoista liikuntatoimintaa.

Elämyksellisyys

Mahdollistamme osallistumisen urheilutapahtumiin niin urheilijana kuin yleisönäkin. Kumpikin toiminta tarjoaa eliniäksi motivaatiota toimia liikunnan parissa.

Vastuullisuus

Toimintamme on turvallista ja terveellistä. Nuorten ja lasten osalta erityisesti otamme huomioon kasvatukselliset näkökohdat. Urheilutoiminta ei ole erillään ihmisen muusta elämästä ja siten mahdollistamme nuoria kohtaamaan omassa elämässään vastaan tulevia koettelemuksia.

Osaaminen

Koulutamme seuratoimijoita tehtäviinsä ja tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen

Tuloksellisuus

Urheilemisessa on tärkeintä itsensä voittaminen ja oman lahjakkuutensa edellyttämän tason saavuttaminen. Osaamme nauttia omaan tasoon nähden hyvistä suorituksista, mutta tavoittelemme parasta. Pienen paikkakunnan seuran kohtalo on usein jäädä kasvattajaseuraksi, mutta tavoitteenamme on kannustaa omia urheilijoitamme huipulle asti.

Avoimuus

Toimintaaamme vie eteenpäin seuran yhteisesti sovitut selkeät pelisäännöt. Lajijaostomme määrittelevät lisäksi omat ohjeistuksensa lajikulttuuriin sopivalla tavalla.

Kunnioitus

Yleisseuramme edustamat lajit ovat kaikki yhtä tärkeitä. Lisäksi seurassamme kaikki toimijat ja jäsenet ovat tasavertaisia.

Yhdenvertaisuus

Seurassamme kenenkään liikuntaharrastukselle ei saa muodostua esteitä varakkuuden, etnisen taustan, sukupuolen tai muun vastaavan syyn takia.


Jos koet tulleesi seuratoiminnan yhteydessä  kiusaamisen tai häirinnän
kohteeksi, voit ottaa yhteyttä asiantuntijoihin seuraavien linkkien
kautta:

ILMO-palvelu 

Et ole yksin - Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke


Kaikessa toiminnassamme noudatamme edustamiemme lajiliittojen ja olympiakomitean ohjeita.

Päivitetty 28.08.2022/JV